Lama Ole Nydahl – Official Website

Ośrodki Buddyzmu Diamentowej Drogi na świecie

Na całym świecie funkcjonuje ponad 600 świeckich ośrodków Diamentowej Drogi, założonych przez Lamę Ole Nydahla i znajdujących się pod duchowym przewodnictwem J.Ś XVII Karmapy Trinlej Taje Dordże. Nasze ośrodki to przyjazne miejsca gdzie wszyscy zainteresowani mogą we własnym języku poznać nauki Buddy i nauczyć się medytować . W naszych ośrodkach oprócz medytacji, które organizujemy kilka razy w tygodniu, regularnie odbywają się wykłady wyjaśniające nauki Buddy – zarówno dla nowych osób, jak i tych bardziej zaawansowanych w praktyce; weekendy medytacyjne, warsztaty, wystawy sztuki buddyjskiej. Udostępniamy też książki i materiały DVD o tematyce buddyjskiej.