Lama Ole Nydahl – Official Website

Książki i media

Wielka Pieczęć

Wielka Pieczęć

Lama Ole Nydahl

Komentarz Lamy Ole Nydahla do poematu III Karmapy Rangdziung Dordże, napisanego przed siedmiuset laty. Współczesny buddyjski traktat o naturze rzeczywistości – o tym, co jest jedynie prawdą uwarunkowaną, a co ma ostateczne, absolutne znaczenie.

A5, 230 stron, grafiki i fotografie czarno-białe
Tłumaczenie Wojtek Tracewski,
Wydanie II, poprawione, rozszerzone
KF Sp. z o.o., Gdańsk 2009

kfshop.pl

wstecz