Lama Ole Nydahl – Official Website

Jego praca

Lama Ole Nydahl dwa razy w ciągu roku objeżdża kulę ziemską, wykładając nauki buddy i prowadząc kursy medytacyjne.