Lama Ole Nydahl – Official Website

List Lamy Ole Nydahla na temat małżeństwa J.Ś. Karmapy Trinlej Taje Dordże

Published December 13, 2017

3 kwietnia, 2017

Najdrożsi uczniowie i przyjaciele,

Ślemy najlepsze życzenia J.Ś.Karmapie, Trinlej Taje Dorże, który
poszedł w ślady 15-tej inkarnacji i tak jak Kacziab Dordże wybrał, by
na drodze życia towarzyszyła mu mądra i inspirująca
partnerka.

W naszej sytuacji prawdopodobnie nie ma bardziej użytecznego i
budującego sposobu na przynoszenie pożytku całym społeczeństwom, nie
tylko mnichów ale i ludzi świeckich, niż płomienny przykład pary
odkrywajacej coraz to nowe wymiary doskonałego i szczęśliwego życia
rodzinnego.

Oby to połaczenie dwóch serc było zaczątkiem nowych, wspaniałych
wydarzeń i oby w naszym nowoczesnym świecie pojawiło się coraz więcej
pełnych znaczenia i radości wgladów, dzięki którym tak wiele aspektów
umysłu staje się możliwe.

Wasz Lama Ole,

P.S. Proszę dzielcie się tą radością w 700 naszych ośrodkach na całym świecie.