Lama Ole Nydahl – Official Website

J.Ś. XVII Karmapa składa Lamie Ole życzenia z okazji jego 75tych urodzin.

Published March 28, 2016

Z okazji 75 urodzin Lamy Ole, 19 marca 2016, Jego Świątobliwość XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże opublikował na swojej oficjalnej stronie list, w którym życzył Lamie Ole długiego życia. Chwaląc „niewzruszone oddanie” w służbie darmy, Karmapa życzył Lamie Ole długiego i pełnego radości życia wypełnionego działaniem pełnym znaczenia. Lama Ole spędził swoje 75te urodziny dając wykłady dla 4000 uczniów w Warszawie.
List Karmapy znajdziesz na stronie karmapa.org.