Lama Ole Nydahl – Official Website

List Lamy Dzigme Rinpocze dotyczące 40 lat aktywności Lamy Ole Nydahla na Zachodzie

Published September 20, 2012

Drogi Lamo Ole,

moje myśli są z Tobą tego wieczoru 6 sierpnia. J.Ś. XVI Gjalła Karmapa poprosił Cię o utworzenie ośrodków buddyjskich na Zachodzie, aby także tam ludzie mieli dostęp do nauk.W ciągu tych 40 lat niestrudzenie poświęcałeś się temu zadaniu i poprzez to spełniłeś życzenie Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże. Wszyscy się z tego cieszymy i gratulujemy Ci Twojego nieustającego wysiłku!

Ze szczerymi modlitwami,

Lama Dzigme Rinpocze