Lama Ole Nydahl – Official Website

Lama Ole Nydahl wziął udział w obchodach Kagyu Monlam w Bodhgaya 27.12.

W grudniu każdego roku, setki uczniów czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego spotykają się pod przewodnictwem Jego Świątobliwości XVII Karmapy Taje Dordże na obchody Kagyu Monlam w Bodhgaya, w Indiach. więcej...

Lama Ole rozpoczął zamknięte odosobnienie. 28.8.

Uznawszy, że nadszedł pomyślny czas dla przyszłego wglądu i rozwoju, urzeczywistniony Maniła i nauczyciel medytacji Szierab Gjaltsen Rinpocze zasugerował, aby Lama Ole rozpoczął zamknięte odosobnienie. Szierab Gjaltsen Rinpocze jest cenionym więcej...

J.Ś. XVII Karmapa składa Lamie Ole życzenia z okazji jego 75tych urodzin. 28.3.

Z okazji 75 urodzin Lamy Ole, 19 marca 2016, Jego Świątobliwość XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże opublikował na swojej oficjalnej stronie list, w którym życzył Lamie Ole długiego życia. Chwaląc więcej...

Europe Center więcej

Buddyzm na Zachodzie

Lama Ole Nydahl jest jednym z niewielu w pełni wykwalifikowanych europejskich nauczycieli medytacji w tradycji Karma Kagyu buddyzmu tybetańskiego.

W 1972 roku, po trzech latach intensywnej nauki medytacji u największych mistrzów w Tybecie i na prośbę swojego nauczyciela XVI Karmapy Rangdziunga Rigpe Dordże zwierzchnika szkoły Karma Kagyu, Lama Ole rozpoczął nauczanie buddyzmu w Europie.

Od tego czasu przekazuje błogosławieństwo linii przekazu w nowoczesny i pełen mocy sposób, podróżując i nauczając na całym świecie niemal bez przerwy. Założył ponad 600 ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie, które teraz znajdują się pod opieką następcy XVI Karmapy –  XVII Karmapy Taje Dordże.